O nama

Šibenski Revicon d.o.o. nastao je gašenjem ureda PricewaterhouseCopersa (skraćeno PWC) u Šibeniku i počeo je operativno djelovati od 1. srpnja 1999. godine pod nazivom Šibenski Revicon.

Šibenski Revicon zapošljava 6 djelatnika, 4 ovlaštena revizora sa iskustvom u obavljanju poslova revizije, konzultantskih usluga u računovodstvenom i poreznom području i 2 revizora. Obavljajući nekoliko godina poslove revizije u uglednim revizorskim kućama Coopers & Lybrand i PricewaterhouseCoopers i surađujući sa revizorskom kućom Deloitte, ovlašteni revizori su obučeni za profesionalno i kvalitetno obavljanje revizije.

Šibenski Revcion uglavnom djeluje na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Sjedište Šibenskog Revicona je na adresi Stjepana Radića 44, Šibenik. Direktor Društva je Lucić Radovan dipl. oec. i ovlašteni revizor.