IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Stjepana Radića 44, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge. Društvo je osnovano 1999. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790. Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske […]

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Stjepana Radića 44, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge. Društvo je osnovano 1999. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba Šibenik pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790. Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske […]

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2011. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Vladimira Nazora 53, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge. Društvo je osnovano 1999. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790. Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske komore. Temeljni kapital […]

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2009. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Vladimira Nazora 53, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne uslugeDruštvo je osnovano 1999. godine.Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790.Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske komore.Temeljni kapital društva je 20.000 kuna […]

IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2010. GODINU

1. PRAVNA I VLASNIČKA STRUKTURA ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Vladimira Nazora 53, Šibenik je društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge.Društvo je osnovano 1999. godine.Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem Tt-99/1233-4 sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060161790.Društvo je upisano u registar Hrvatske revizorske komore.Temeljni kapital društva je 20.000 kuna […]

Skip to content